13 Şub 2018

KİŞİSEL GELİŞİM

Kişisel gelişim kendini keşfetme yolculuğudur. Huzurlu, doyumlu, sğlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak, bizi sınırlayan inançlardan, bakış açılarından özgürleşip, yeni ve sağlıklı bir zihin modelini        yaşamımıza geçirmemiz, kısacası değişmemiz gerekir.
Değişim eski kalıplardan kurtulmak, olaylara yeni bakış açıları geliştirmek, hayata daha farklı bakabilmek demektir.
Huzurlu, doyumlu, sağlıklı bir yaşam sürmek, sadece dış koşulları düzelmek ve iyileştirmekle sağlanan bir durum değildir.
Untulmamalıdır ki MUTLULUK ZİHİNDE BAŞLAR. Sağlıklı bir zihin modeline sahip insan gerçekten mutludur.
Kişisel gelişim, bir kendini keşfetme yolculuğudur. insanın içindeki sınırsız gücün farkına varabilmesi, var olan potansiyelinin neler olduğunu kavrayabilmesi ve bunu kullanabilmesi yeteneğidir. Bunu başarabilenler, sadece kendilerini değil çevrelerini de değiştirir ve geliştirirler.